TÁMOP

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a támogatási szerződés száma TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003.

The European Union and the European Social Fund have provided financial support to the project under the grant agreement no. TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003.

Eddigi látogatóink

 

Térképtörténet

- Az első térképek - Térképek kövön, agyagtáblán és papíruszon - A görög tudósok - Római úttérképek - A középkor térképei - A portolán-térképek - A felfedezések térképei - Mercator és Ortelius - Az első magyar térkép

Az első térképekAz ember nagyon régóta használ térképeket ahhoz, hogy tájékozódni tudjon ...

 

Természetesen nem a mai, pontos térképekre kell gondolnunk: az első térképeket inkább "ábrázolásoknak" nevezhetjük. Ezeket a földön készítették, kis faágak, kavicsok és kövek segítségével. Ilyen "térképet" rajzolt egy öreg indián Kolumbusz Kristófnak 1502-ben. Így hajózhatott tovább Guanaja-szigetéről dél felé, és eljuthatott Honduras partjáig (1. ábra).

 

1. ábra


Szerte a Földön, a természeti népek ilyen vázlatokat használtak, de csak az európai felfedezők feljegyzéseiben maradt tanúbizonyság róluk.

 

Olyan népek is voltak, akik tartósabb anyagokból készítették térképeiket, közülük feltétlenül meg kell említenünk a csendes-óceáni Marshall-szigetek őslakói által készített pálcikatérképeket (2. ábra).

 


2. ábraA térképek alapanyagait a tengerparton találták: kagylók, kókuszdiók, pálmalevél erezet és vékony pálcikák. Csónakjaikkal egyik szigetről a másikra utaztak, és ebben nagy segítséget nyújtottak ezek a térképek: a hosszú pálcikák a hullámtörések vonalait jelképezték, és a rájuk erősített kagylók a szigetek helyét jelölték (3. ábra).

 

3. ábra

 

Térképek kövön, agyagtáblán és papíruszon


A régebbi térképek nem papíron készültek, hanem a különböző népek az idők folyamán más és más "anyagokon mintázták" az őket körülvevő környezetet, amit világnak is tekintettek.


4. ábra

Az észak-olaszországi Camonica-völgyben sziklafalra vésett 4 m hosszú térképet találtak, amely egy öntöző hálózatot ábrázol, és valamikor Kr. e. 1600-1400 között készülhetett (4. ábra).

 5. ábra

6. ábra

A babilóniaiak agyagtáblára rajzoltak egy világtérképet Kr. e. 500 táján (5. ábra). Ezen a térképen az akkori Mezopotámia szerepel, amely a mai Irak területén fekszik (6. ábra).


Az egyiptomiak már a papírhoz jobban hasonló anyagra rajzolták térképeiket: ez volt a papirusz.


Papiruszon rajzolták azt a kb. 3250 éves bányavidék-térképet, amely a mai korra megmaradt II. Ramszesz fáraó idejéből. Ezen a térképen könnyen fel lehet ismerni a bányák felé vezető utakat, valamint azokat a hegyeket, amelyekben a bányászat folyt (7. ábra).

7. ábra

A görög tudósokA mai (modern) térképészet alapjait a görög tudomány teremtette meg az ókorban. Már Kr. e. IV. században Arisztotelész felvetette, hogy a Föld gömb alakú (8. ábra).

Egy évszázaddal később Eratoszthenész az első görög tudós, aki a mai értelemben is világtérképnek nevezhető térképet készített (9. ábra).

8. ábra

 


9. ábra

Eratoszthenész hírnevét nemcsak ez a térkép alapozta: ő volt az első aki a gömb alakú Föld kerületét és sugarát a maihoz nagyon közeli értékekkel határozta meg:

 

Eratoszthenész szerint Jelenleg
Föld sugára 6 269 km 6 378 km
Föld kerülete 39 375 km 40 008 km

A II. században, Alexandriában élt az utolsó nagy görög tudós, aki munkásságával megérdemelte a "térképészet atyja" címet: ő volt Klaudiosz Ptolemaiosz (10. ábra).

 

Tanulmányait egy nyolc kötetből álló nagy műben foglalta össze, amelynek címe "Földrajzi segédlet". A térképészek számára különösen fontos a nyolcadik kötet, amely az akkori ismert világról készítendő 26 db. térkép részletes szerkesztési utasításait tartalmazza. A közhiedelemmel ellentétben, Ptolemaiosztól nem maradt fenn saját maga által készített térkép. De a "Földrajzi segédlet"-ben található adatokat és leírásokat évszázadokkal később is felhasználták Ptolemaiosz követői.

10. ábra

Római úttérképek


Amikor Ptolemaiosz munkálkodott Alexandriában, ez a város már az erősen terjeszkedő Római Birodalom része volt (11. ábra).


11. ábra

A római légiók Európa-szerte állomásoztak: szükségük volt olyan térképekre, amelyek segítségével eligazodhattak menetelésük során, és útközben könnyen kezelhetőek legyenek. Így keletkezett az egész birodalmat ábrázoló úttérkép, amely egy 682 cm hosszú és 34 cm széles pergamen tekercsre rajzoltak (12. ábra).

 


A térkép 2/3-án az európai földrészt felül ábrázolták, közepén az olasz félszigetet és alul Afrika északi partját, 1/3-án a Közel-Keletet és Ázsia Ny-i részét. Ezeket a területeket nagyon összenyomva, és a mai Olaszországot erősen elnyújtva rajzolták. Emiatt mai szemléletünk szerint nehéz első látásra felismerni őket.

 

12. ábra


A térképen csak a fontosabb települések és utak találhatók, de a települések közti távolságokat is megjegyezték, mivel ez nagyon fontos adat volt a római katonák részére. Az egyetlen fennmaradt példány 350 körül készülhetett és ma "Tabula Peutingeriana" néven ismerik.

 

A középkor térképei

A középkorban az európai természettudomány háttérbe szorult, ez érvényes volt a földrajzra és a térképészetre. Feledésbe merültek azok a görög tudósok által elért eredmények, amelyek ellentmondtak a Biblia tanításainak.


A térképek is csak a Szentírásban olvasható leírások szerint készülhettek: a Földet újra korong alakúnak képzelték, a szárazföldeket egyetlen nagy óceán veszi körül, és a térkép középpontjában Jeruzsálem található. Ezeket a kör alakú térképeket O-T térképeknek nevezik.

 

13. ábra

Erre a névre két magyarázat is létezik: az egyik szerint az "Orbis Terrarum" latin kifejezésből származik, amely világtérképet jelent. A másik a térkép alakjából adódik, ahogy a 13. ábrán láthatod: az óceánt körként ábrázolták, vagyis egy O betűt alkotott. Ezen belül a három ismert földrész úgy helyezkedett, hogy az őket határoló vizek megközelítőleg egy T betűt alkottak. Még egy fontos jellegzetessége ezeknek a térképeknek, hogy a térkép felső széle nem észak, hanem kelet felé mutatott.

 

Az egyik legszebb, máig megmaradó O-T térkép Angliában készült 1325 körül és Hereford székesegyházában tekinthetjük meg (14. ábra). A térkép 1,6 m magas és 1,37 m széles. Ezen a térképen a kevésbé ismert területeken szörnyeket rajzoltak: ezt a gyakorlatot a következő évszázadban is követték, amikor újonnan felfedezett földrészeket ábrázoltak, és a térképek nem rendelkeztek elég információval a belső területekről.

14. ábra

A portolán-térképek15. ábra

Még a középkorban elterjedt az iránytű használata a Földközi tenger partján fekvő országok hajósai között. Idáig a tengeri utazások inkább a partok mentén történtek, mivel a tengerészek nem tudtak tájékozódni a nyílt tengeren: komoly akadályt jelentett nekik megtalálni a legrövidebb utat egy adott kikötőig. Egyre messzebbre utaztak, és szükségük volt olyan térképekre, amelyek a nyílt tengeren segítik őket a hajózásban. Így jelentek meg az első portolán-térképek a XIV. században (15. ábra).

A portolánokra jellemző volt az a több pontból induló vonalhálózat, amellyel a szélirányokat jelölték. A tengerpartot nagyon részletesen ábrázolták: a kisebb szigeteket, öblöket, zátonyokat, szorosokat stb. felnagyítva rajzolták, mivel ezek elhelyezése nagyon fontos volt a hajózás számára. A tengerpart mentén minden nevet ráírtak, és mivel a kikötők közti távolság is egy lényeges adat volt, ezeken a térképeken megjelent az aránymérték. Erről a korról megmaradtak nekünk a szélrózsák, mint a térképek egyik díszítő eleme (16. ábra).

16. ábra

A felfedezések térképei


A XV. század magával hozta a középkor végét és a reneszánsz kezdetét.


17. ábra

Az iránytű nélkülözhetetlenné vált a tengerészek számára, ahogy később a szextáns is (17. ábra).

 18. ábra 19. ábra

Új, biztonságosabb hajókat építenek: a karavellák (18. ábra), amelyekkel még messzebbre lehetett elmerészkedni, hosszabb utazásokra indulni.

A legjelentősebb tudományos esemény Ptolemaiosz nagy művének, a "Földrajzi segédlet" újrafelfedezése, és térképekkel való kiegészítése (19. ábra).

 

Ennek szélesebb körű elterjesztésében lényeges szerepet játszott Johannes Gutenberg nagyszerű találmánya: a nyomda (20. ábra).

20. ábra

Mindezek a tényezők a nagy felfedezések korszakához vezettek a XV. század végén: a portugál felfedezők Vasco da Gamával az élen körülhajózták Afrikát és Indiába jutottak (21. ábra).


21. ábra

 

Kolumbusz Kristóf nyugat felé hajózva felfedezi az Újvilágot (22. ábra), bár haláláig meg volt győzodve róla, hogy Ázsiába jutott.

22. ábra


Az új földrészek felfedezését két világtérképen örökítették meg:

- Cantino világtérkép (1502) (23. ábra).


23. ábra

- Juan de la Cosa világtérképe (1500-1509). Ő Kolumbusz kormányosa volt az első két felfedező útján (24. ábra).


24. ábra

A földrajzi felfedezések nagy hatással voltak a térképészetre: újabb területek kerültek fel a térképre, és az addigra csak elméletben létező gömb alakú Föld valósággá vált a XVI. században.

 

Mercator és Ortelius


Ennek a századnak a második felében dolgozott Gerhard Mercator, aki munkásságával Ptolemaiosz mellett megérdemelte a "térképészet atyja" elnevezést (25. ábra). Rengeteg térképet és egy világatlaszt is készített, amely csak halála után (1594) jelent meg teljesen (26. ábra).

 

25. ábra


26. ábraO és barátja, Abraham Ortelius (27. ábra) volt a németalföldi térképészet legkiválóbb alakja. Ortelius legjelentősebb műve a "Theatrum Orbis Terrarum" ("A földkerekség színpada") című atlasza 1570-ben látott napvilágot. Ennek az atlasznak is hatalmas sikere volt: 43 év alatt 7 különböző nyelven, összesen 41 kiadás került ki a nyomdákból (28. ábra).

 

27. ábra

Munkáikkal Mercator és Ortelius megalapozta a jelenlegi atlaszok szerkesztési elveit: Mercator volt az elso térképész, aki ezeket a könyv formájában kinyomtatott térképgyűjteményeket atlasznak hívta. Ez az elnevezés túlélte a századok múlását és megmaradt a mai napig.


28. ábra


Az első magyar térkép

1528-ban megjelenik az első magyar térkép, amelynek készítője Lázár. Az ő személyéről nem sokat tudunk, kilétét homály fedi. Teljes bizonysággal csak azt lehet mondani, amit a térkép feliratán olvashatunk: "Lázárnak, Tamás esztergomi érsek volt titkárának műve" (29. ábra).


29. ábra

A térkép jelentősége a gazdag névanyagban rejlik: 1500 településhez mintegy 1400 nevet írt és közel 400 egyéb földrajzi nevet is találunk rajta.

Első látásra nehéz rajta felismerni a mai Magyarország területét. Ennek az a magyarázata, hogy a térkép körülbelül 45 fokkal el van forgatva, és ennek következtében az északi irány északnyugat felé mutat. Ha visszaforgatjuk a térképet, ahogy a 30. ábrán látjuk, akkor sokkal könnyebben felismerjük a Dunát, és középen a Csepel-szigetet.


30. ábra

Erre az elforgatott térképre többé-kevésbé pontosan rá tudjuk illeszteni Magyarország jelenlegi határát, hogy még egyszerűbb legyen az azonosítás (31. ábra).


31. ábra

Ha az első magyar térképről beszélünk, nem szabad megfeledkeznünk Zsámboky Jánosról sem, aki 1571-ben újra kiadta Lázár deák térképét, miután magyaros névírással és új nevekkel kiegészítette (32. ábra).


32. ábra
Személyes eszközök
Bejelentkezés