TÁMOP

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a támogatási szerződés száma TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003.

The European Union and the European Social Fund have provided financial support to the project under the grant agreement no. TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003.

Eddigi látogatóink

 

Jelek a térképeken

- Milyen jelek vannak? - Jelek a víz- és domborzatábrázolásban - Jelek az iskolai atlaszokban

Milyen jelek vannak?1. ábra

A jelek nagyon fontos kifejezési eszközök a térképészek kezében. Majdnem minden térképen, valamilyen formában találkozhatsz jelekkel. A méretarány kisebbítésével egyre fontosabb szerepet játszanak a jelek a települések ábrazolásában. Ilyenkor a jel (általában kör alakú, de négyzet is lehet) megadja a település helyét (helyzetét). Kitöltése vagy alakja a település más jellemzőjére utál. Ezek a pontszerű jelek (1. ábra).

 


2. ábra

Jeleket használunk, amikor kis méretarányú térképeken ábrázoljuk az utakat, vasutakat, közigazgatási határokat. Ezeket vonalas jeleknek nevezzük (2. ábra).

 


3. ábra

Mértani és képszerű jeleket is különböztethetünk. A mértani jelek azok, amelyeket geometriai alakzatok felhasználásával rajzolunk (3. ábra). Ilyen jeleket használunk, például, a települések ábrázolásakor. A képszerű jelek nagyon hasonlítanak a térképen ábrázolandó téma valódi kinézetére. Ezekkel a jelekkel gyakran találkozhatsz az iskolai atlaszokban (4. ábra).

 


4. ábra

Jelek a víz- és domborzatábrázolásban


5. ábra

A jelek egy egész terület kiterjedését is töltheti: ilyenkor azt is kifejezi, hogy ezen a területen mi fordul elő (mit találunk meg). Erre egy hagyományosnak tekinthető példa a mocsarak és nádas területek ábrazolása (5. ábra).

 6. ábra

7. ábra

A vizek ábrazolásáról szóló fejezetben már esett szó a mocsarakról, most újabb példákat mutatunk a vízeséseknek (6. ábra) és a gátaknak (7. ábra) jelekkel történő ábrázolásáról.

 

8. ábra

9. ábra

10. ábra

11. ábra

A domborzatábrázolásnál szintén szükségünk van a jelekre: a turistatérképeken olyan tereptárgyakat jelölhetünk velük, amelyek a terepen egy pontra vonatkoznak, és kiemelt jelentőséggel bírnak a tájékozódásban. Ilyenek a nagy sziklák (8. ábra), a barlangok (9. ábra), és a magas, magányos fák (10. ábra). De a jelek a felületi színezést is kiegészíthetik: erről is már beszéltünk az előző fejezetben, amikor a gyümölcsös és szőlős területek ábrázolásáról volt szó (11. ábra).

A tematikus térképeken a jelek segítenek a szaktartalom ábrázolásában. Az iskolai atlaszokban általában jelekkel adják meg a bányakincseket és az iparágakat.

Ezek ábrázolása országonként, sőt egy országon belül is kiadónként változhat. A bányakincsek és iparágak magyar iskolai atlaszokban jelekkel történő ábrázolásáról néhány példát a következő táblázatban összefoglalva megmutatjuk:

 

"Földrajzi atlasz
(12-16 éves tanulók számára)"

Cartographia Kft. Budapest, 1998.

"Földrajzi atlasz"

Cartographia-Westermann. Braunschweig, 1998.

"Földrajzi atlasz"

Stiefel-Eurocart Kft. Budapest, 1995.

Feketekőszén


Barnakőszén


Kőolaj


Vasérc


Mangánérc


Bauxit


Rézérc


Arany


Ezüst


Vas- és acélipar


Atomipar


Kőolaj- és földgázfeldolgozás


Gépgyártás


Vasúti jármű-gyártás

Textil- és ruházati ipar


Fa- és bútoripar


Tejipar


Húsipar


Személyes eszközök
Bejelentkezés